1 Temmuz’dan Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Desteği Tutarı 500,00 TL Oldu

Resmi Gazetenin 15.07.2023 tarihli sayısında yayımlanan 7456 Sayılı Torba Yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 96 ıncı madde eklenmiştir. Söz konusu Geçici Madde uyarınca İşletmelere 2023 yılı II. altı aylık dönem için asgari ücret desteği verilecektir.

Asgari Ücret Desteği ile ilgili olarak:

֍ 2023 Yılı Asgari Ücret Desteği 2023/Temmuz ila 2023/Aralık ayları (6 ay) için verilecektir.

֍ 2023 yılından önce tescil edilen işyerleri için, destekten yararlanılacak dönemde, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde uzun vadeli sigorta kollarına tabi en az işçi bildirilen aydaki çalışan sayısından daha az sigortalı bildirilmemesi gerekmektedir.

֍ Destekten yararlanacak İşyerinin SGK’ya Prim ve İdari Para Cezası borçlarının olmaması veya borçlarının yapılandırılmış/ taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

֍ Kayıt dışı işçi çalıştırıldığı yönünde veya fiili çalışmaya dayanamayan sahte sigortalılık bildirimine ilişkin tespit yapılmamış olması gerekmektedir.

֍ Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yasal süresinde verilmiş olması ve sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

►►► Asgari Ücret Desteği hesaplanırken dikkate alınacak prime esas günlük kazancı 324,00 TL olup, (Toplu İş Sözleşmesine tabi işyerlerinde günlük 647,00 TL) 2023 yılı için verilecek Asgari Ücret Desteği tutarı, 2022 yılının aynı ayındaki aylık prim ve hizmet belgesinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen ve prime esas günlük kazancı 324,00 TL’nin altında kalan çalışanların gün sayısının kanunda belirtilen günlük destek miktarı ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Destek tutarını hesaplarken esas alınan gün sayısı, destekten yararlanılacak cari aydaki toplam uzun vadeli sigorta gün sayısını geçemeyecektir.

!!! 2023 Temmuz ila 2023 Aralık dönemi için sigortalı başına günlük destek tutarı 16.66 TL olup aylık destek tutarı 500 TL dir.

►►► İlgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücret (13.414,50 TL) tutarının onda birini (1.341,45 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında Asgari Ücret Desteği uygulanmaya devam edilecektir.

►►► 01.01.2023 tarihinden sonra tescil edilen işyerlerinde; destekten yararlanılacak ayda bildirilen uzun vadeli sigorta kollarına ait toplam prim ödeme gün sayısının günlük destek rakamı ile çarpılması ile yararlanılacak destek tutarı bulunacaktır.

Asgari Ücret Desteğinden faydalanmak için işyerlerinin başvuru yapma şartı bulunmamakta olup ilgili ay için mevzuatta belirtildiği şekilde hesaplanan destek tutarı takip eden ay/aylarda ödenecek sigorta prim tutarlarından SGK tarafından ödeme tarihinde otomatik olarak mahsup edilecektir.