ÇALIŞANLARA KREŞ YARDIMI YAPILMASI
ÇALIŞANLARA KREŞ YARDIMI YAPILMASI

21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 4. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının 16...

SAĞLIK VERİLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARIMI KONUSUNDA KURUL KARARI
SAĞLIK VERİLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARIMI KONUSUNDA KURUL KARARI

“Sağlık verilerini Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartlarından birine dayanmadan üçüncü bir kişiye aktaran veri sorumlusu hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/12/2018 Tarihli...