Çalışanlara Ödenen Banka Promosyonları  Sigorta Prime Esas Kazanca Dahil Edilir mi?
Çalışanlara Ödenen Banka Promosyonları Sigorta Prime Esas Kazanca Dahil Edilir mi?

Bankalar ile işletmeler arasında maaş anlaşması yapılması durumunda çalışan sayısı ve maaş durumuna göre her bir çalışan için banka tarafından promosyon adı altında ödeme yapılmaktadır....

Telafi Çalışması ve Bayram Tatili
Telafi Çalışması ve Bayram Tatili

Telafi çalışması, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64 üncü maddesi uyarınca “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi...

İşverenlere Yönelik Olarak Açılan Alacak Davalarında Alınan Kararlarla İlgili SGK Tarafından Nasıl İşlem Yapılmaktadır?
İşverenlere Yönelik Olarak Açılan Alacak Davalarında Alınan Kararlarla İlgili SGK Tarafından Nasıl İşlem Yapılmaktadır?

Alacak davasına konu olan dönemlerde sigortalı bildirimi yoksa: Mahkeme kararlarında, alacak davasına konu olan dönemlerde sigortalılık bildiriminin bulunmaması halinde alacak tutarları için herhangi bir işlem...

Kadın İşçilerin Doğum Öncesi ve Sonrası Hakları
Kadın İşçilerin Doğum Öncesi ve Sonrası Hakları

Kadın işçilerin doğum öncesi ve sonrası hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik ile...

Çalışanlara ait Kimlik Bildiriminin Elektronik Ortamda Yapılması
Çalışanlara ait Kimlik Bildiriminin Elektronik Ortamda Yapılması

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre işyerlerinde işe başlayan ve işten ayrılan personelleri işverenler bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimi ise “Çalışanlara Ait...

SGK Tarafından Uygulanmakta Olan Gecikme Cezası Oranı 01.04.2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değişti
SGK Tarafından Uygulanmakta Olan Gecikme Cezası Oranı 01.04.2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değişti

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 89. maddesi kapsamında uygulanan gecikme cezası oranı, Resmi Gazete’nin 12.03.2023 tarihli sayısında yer alan kararla %2’den %3’e çıkarıldı....

İş Kanununda Fazla Mesainin Tanımı ve Hesaplama Şekli
İş Kanununda Fazla Mesainin Tanımı ve Hesaplama Şekli

4857 sayılı İş Kanunu’nda haftalık 45 saati aşan çalışma “Fazla Çalışma”, İş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlendiği işyerlerinde haftalık belirlenen çalışma saati...

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi Başvuruları Başladı
Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi Başvuruları Başladı

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin, katma değerli üretim gerçekleştirmeleri  ve ihracat odaklı büyümeye katkı sağlayabilmeleri için  nitelikli kadın işgücünün yetiştirilmesi ve iş arayanların işgücü piyasasında...

2024 Yılı Yaklaşık Birim Maliyet Listesi Yayımlandı
2024 Yılı Yaklaşık Birim Maliyet Listesi Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili yapılacak asgari işçilik araştırmasında bina maliyetlerinin hesabında kullanılan 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine ilişkin...

Kısa Çalışma Ödeneği Şartlarının Değiştirilmesi
Kısa Çalışma Ödeneği Şartlarının Değiştirilmesi

Resmi Gazetede 03.02.2024 tarihinde yayınlanan 25/01/2024 tarih 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun...

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği
2024 Yılı Asgari Ücret Desteği

Resmi Gazetenin 03.02.2023 tarihli sayısında yayımlanan 7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel...

6111 Sayılı Sigorta Prim Teşvikinin Süresinin Uzatılması
6111 Sayılı Sigorta Prim Teşvikinin Süresinin Uzatılması

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna 2011 yılında eklenen Geçici 10 uncu madde ile İşletmelerde genç ve kadın istihdamını teşvik etme adına sigorta prim teşviki getirilmişti....