KVKK Uyarınca Kişinin Rızası Olmaksızın e-nabız Sistemine Erişim Sağlanması
KVKK Uyarınca Kişinin Rızası Olmaksızın e-nabız Sistemine Erişim Sağlanması

Konu: İlgili kişinin muayene talebi ya da rızası olmaksızın, özel bir hastanenin hekimi tarafından e-nabız sistemine erişim sağlanması. Yaşananlar: Olayın ilgili kişinin eski çalıştığı hastanenin hekimi tarafından,...

İşbaşı Eğitim Programına Başvurular Yeniden Başladı
İşbaşı Eğitim Programına Başvurular Yeniden Başladı

İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 05.10.2021 tarih 9762158 sayılı yazı ile 06.10.2021 tarihi itibarı ile durdurulan işbaşı eğitim programları, zorunlu istihdam sürelerinde...

VERBİS’e kayıt için tanınan sürede son tarih 31.12.2021
VERBİS’e kayıt için tanınan sürede son tarih 31.12.2021

Covid-19 salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde yaşanan zorluklar nedeni ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 11/03/2021 tarih 2021/238 sayılı Kararı ile;...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 28/09/2021 Tarih 2021/980 Sayılı Kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 28/09/2021 Tarih 2021/980 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Covid-19’la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin Kanuna aykırı olmadığına karar verdi. Covıd-19 PCR...

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgulama Uygulamasının Süresi Uzatıldı
Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgulama Uygulamasının Süresi Uzatıldı

SGK tarafından yayımlanan 19.07.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin...

Elektronik Tebligat Uygulaması
Elektronik Tebligat Uygulaması

“Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” 24.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre, İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin 23 üncü...

İstirahatli Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim
İstirahatli Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim

30.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerlerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğini” ve “Kısa Vadeli...

Yapılandırma Başvuru Süresi ile İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı
Yapılandırma Başvuru Süresi ile İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar 27...

Beş Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları Değişti
Beş Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları Değişti

İşverenlerin, çalıştırdıkları sigortalılar için mevzuatta öngörülen şartları sağlamaları halinde çeşitli sigorta prim teşviklerinden yararlanma imkanları bulunmakta olup prim teşvikleri arasında ilk olarak yürürlüğe giren 5510...

2021 Yılı Asgari Ücret Desteği
2021 Yılı Asgari Ücret Desteği

Resmi Gazetenin 28.07.2021 tarihli sayısında yayımlanan 7333 Sayılı Torba Yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 85 inci madde eklenmiştir....

2021/Haziran Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı
2021/Haziran Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 08 Temmuz 2021 tarihli 136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 tarihinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet...

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Ne Kadar Oldu?
Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Ne Kadar Oldu?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı...