Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Prim Teşviki
Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Prim Teşviki

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası...

Hangi  Eğitimler Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilir?
Hangi Eğitimler Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilir?

İşverenler tarafından çalışanlarına yönelik; İşe yeni alınan çalışanın işyerine uyum sağlaması ve işi öğrenmesi için düzenlenen oryantasyon eğitimleri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi, yasal...

2022 Yılı Bordro Parametreleri
2022 Yılı Bordro Parametreleri

2022 Yılı Bordro Parametreleri 01.01.202230.06.2022 01.07.202231.12.2022 Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABANI 166,80  166,80  Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVANI 1.251,00 1.251,00 Aylık Net Asgari Ücret 4.253,40...

SGK e-Tebligat Başvuru Süresinde Son Tarih 31.01.2022
SGK e-Tebligat Başvuru Süresinde Son Tarih 31.01.2022

Resmi Gazetenin 24.09.2021 tarihli sayısında “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat” İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde yapılacak işlemleri açıklayan 2021...

2022 Yılı Birinci Dönem Kıdem Tazminatının Tavan Tutarı Ne Kadar Oldu?
2022 Yılı Birinci Dönem Kıdem Tazminatının Tavan Tutarı Ne Kadar Oldu?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı...

Çırak ve Stajyerlere Sağlanan Devlet Desteğinin Ödeme Süresi Uzatıldı
Çırak ve Stajyerlere Sağlanan Devlet Desteğinin Ödeme Süresi Uzatıldı

İşletmelerde mesleki eğitim gören, tamamlayıcı eğitime devam eden ve staj yapan öğrencilerin ücret ve sosyal güvenlik gibi hakları 3308 Sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Söz konusu kanun...

VERBİS Kayıt Süreci ile İlgili Kurul Duyurusu
VERBİS Kayıt Süreci ile İlgili Kurul Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlan 04.01.2022 tarihli duyuruda; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek...

KVKK Kapsamında Yeniden Değerleme Oranına Göre  2022 Yılı İdari Para Cezası Tutarları Değişti
KVKK Kapsamında Yeniden Değerleme Oranına Göre 2022 Yılı İdari Para Cezası Tutarları Değişti

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi gereğince uygulanan idari para cezalarının artış oranı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmiştir.        ...

Tek Yapı Ruhsatı ile Birden Fazla Blok İnşaat Yapılması Halinde Her Bir Blok İçin Ayrı Asgari İşçilik İncelemesi Yapılabilir mi?
Tek Yapı Ruhsatı ile Birden Fazla Blok İnşaat Yapılması Halinde Her Bir Blok İçin Ayrı Asgari İşçilik İncelemesi Yapılabilir mi?

Tek yapı ruhsatı ile birden fazla blok inşaatı yapılması ve işverence talep edilmesi halinde bitirilen her bir blok için ayrı asgari işçilik işlemi yapılabilir ve...

Ücret Dışı Ödemelerin Tavanı Aşması Halinde Takip Eden 2 Aya Dikkat
Ücret Dışı Ödemelerin Tavanı Aşması Halinde Takip Eden 2 Aya Dikkat

5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi uyarınca sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, ücret dışındaki diğer ödemeler öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilmesi gerekmektedir....

MYK Kapsamında Yer Alan Mesleklerde Sınav ve Belgelendirme Ücretlerinde  31/12/2021 Tarihine Dikkat
MYK Kapsamında Yer Alan Mesleklerde Sınav ve Belgelendirme Ücretlerinde 31/12/2021 Tarihine Dikkat

Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un Ek 1 inci maddesi uyarınca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı...

Özel nitelikteki İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Uygulaması
Özel nitelikteki İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik Uygulaması

Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca...