2022 Yılı Birinci Dönem Kıdem Tazminatının Tavan Tutarı Ne Kadar Oldu?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.” hükmü konulmuş, ilgili yasa maddesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda da geçerliliğini korumuştur.

Buna göre, kıdem tazminatının tavan tutarı en yüksek devlet memurlarına ödenen emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırılarak memur maaş katsayısına endekslenmiştir.

Memur katsayılarındaki bu artışa bağlı olarak 01.01.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı  10.848,59 TL  olmuştur.