2022 Yılı Mayıs Ayına İlişkin Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yolu ile Ödenmesi Halinde Vade Tarihi 27 Temmuz’a Uzatılmıştır

İşletmeler çalıştırdıkları sigortalılardan kaynaklı sigorta prim borçlarını KDV iadesi alacaklarından mahsubu yoluyla ödeyebilmektedir.

Mahsup yoluyla ödeme tercih edildiğinde; takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gereken prim borçları için 20 günlük ek bir süre daha verilmekte ve verilen 20 günün sonuna kadar gelen ödemeler süresinde ödenmiş kabul edilmektedir.

Bu çerçevede, 2022 / Mayıs ayına ilişkin prim borcunu KDV mahsubu yoluyla ödemek için talepte bulunan İşletmelerin mahsuba bağlı ödemlerinin en geç 20.07.2022 tarihine kadar SGK hesaplarına geçmesi gerekmektedir.

Ancak, SGK tarafından yapılan değerlendirmede gerek Kurban Bayramı gerekse Mali Tatil uygulaması sebebiyle KDV mahsuplarının 20.07.2022 tarihine kadar Kurum hesaplarına gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği öngörülmüştür.

Bu nedenle, 24.06.2022 tarihinde yayımlanan SGK duyurusu ile 2022 Mayıs ayına ait prim borçlarının KDV mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 27.07.2022 tarihine uzatılmıştır.