2023 Yılı Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25/4/2023 tarih, VUK-154/ 2023-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

Mükellefler tarafından 26.04.2023 tarihine kadar verilmesi gereken Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilme süresi ve bu beyannamelerden kaynaklı vergilerin ödeme süresi 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar,

2023 yılı Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimlerine” ilişkin kısmının da son verilme süresi 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, 2023/Mart ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 02.05.2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.