2024 Yılı Asgari Ücret Desteği

Resmi Gazetenin 03.02.2023 tarihli sayısında yayımlanan 7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 101 inci madde eklenmiştir. Söz konusu Geçici Madde uyarınca İşletmelere asgari ücret desteği verilecektir.

        2024 Yılı Asgari Ücret Desteği ile ilgili olarak:

֍ 2024 Yılı Asgari Ücret Desteği 2024/Ocak ila 2024/Aralık dönemi için verilecektir

֍ 01.01.2024 tarihinden önce tescil edilen işyerleri için, destekten yararlanılacak dönemde, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde uzun vadeli sigorta kollarına tabi en az işçi bildirilen aydaki çalışan sayısından daha az sigortalı bildirilmemesi gerekmektedir.

֍ Destekten yararlanacak İşyerinin SGK’ya Prim ve İdari Para Cezası borçlarının olmaması veya borçlarının yapılandırılmış/ taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

֍ Kayıt dışı işçi çalıştırıldığı yönünde veya fiili çalışmaya dayanamayan sahte sigortalılık bildirimine ilişkin tespit yapılmamış olması gerekmektedir.

֍ Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yasal süresinde verilmiş olması ve sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

►►► Asgari Ücret Desteği hesaplanırken dikkate alınacak prime esas günlük kazancı 671,00 TL olup, (Toplu İş Sözleşmesine tabi işyerlerinde günlük 1.341,00 TL) 2024 yılı için verilecek Asgari Ücret Desteği tutarı, 2023 yılının aynı ayındaki aylık prim ve hizmet belgesinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen ve prime esas günlük kazancı 671,00 TL’nin altında kalan çalışanların gün sayısının kanunda belirtilen günlük destek miktarı ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Destek tutarını hesaplarken esas alınan gün sayısı, destekten yararlanılacak cari aydaki toplam uzun vadeli sigorta gün sayısını geçemeyecektir.

!!! 2024 yılı için sigortalı başına günlük destek tutarı 23.33 TL olup aylık destek tutarı 700 TL dir.

►►► İlgili ayda 2024 yılına ait aylık brüt asgari ücret (20.002,00 TL) tutarının onda birini (2.000,20 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında Asgari Ücret Desteği uygulanmaya devam edilecektir.

►►► 01.01.2024 tarihinden sonra tescil edilen işyerlerinde; destekten yararlanılacak ayda bildirilen uzun vadeli sigorta kollarına ait toplam prim ödeme gün sayısının günlük destek rakamı ile çarpılması ile yararlanılacak destek tutarı bulunacaktır.

Asgari Ücret Desteğinden faydalanmak için işyerlerinin başvuru yapma şartı bulunmamakta olup ilgili ay için mevzuatta belirtildiği şekilde hesaplanan destek tutarı takip eden ay/aylarda ödenecek sigorta prim tutarlarından SGK tarafından ödeme tarihinde otomatik olarak mahsup edilecektir.

           Konuyla ilgili ilerleyen günlerde SGK tarafından yayımlanacak Genelge ile uygulamaya ilişkin hususlara açıklık getirileceğini hatırlatırız.