Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

BRÜT ASGARİ ÜCRET 13,414.50
SGK PRİMİ% 14 1,878.03
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 134.1
KESİNTİLER TOPLAMI 2,012.18
NET ASGARİ ÜCRET 11,402.32
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 2,079.25
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 268.29
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 15,762.04

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.