Birden Fazla İşte Çalıştırılan Sigortalıların SGK’ya Bildirilecek Meslek Kodunda Dikkat Edilecek Hususlar

510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere sigortalının meslek kodunun hatalı bildirilmesi durumu cezai yaptırım gerektirdiğinden çalışanların meslek kodlarının doğru bildirilmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte sigortalının birden fazla görevle çalıştığı durumlarda çalışanın meslek kodunun nasıl bildirilmesi gerektiği konusunda tereddütler yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar;

  1. Belge gerektiren bir meslek olması durumunda sigortalının bu belgesinin olup olmadığa bakılması (okulun ilgili bölümünden mezun olup olmadığı, ustalık kalfalık belgesinin olup olmadığı, MYK belgesi gerekip gerekmediği gibi),
  2. Sigortalının asli görevi ne ise öncelikli olarak o meslek kodunun seçilmesi,
  3. Görev tanımlarının oluşturulması, bu görev tanımlarının içerisinde yaptığı işlerin tamamının yazılması ve çalışana imzalatılması,
  4. Meslek kodu seçiminde, sigortalıların yaptığı iş ile sahip olduğu öğrenim belgesinin birbirinden farklı olması halinde fiilen yapılan işin dahil olduğu meslek kodunun seçilmesi gerekmektedir.