Çalışanlara ait Kimlik Bildiriminin Elektronik Ortamda Yapılması

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre işyerlerinde işe başlayan ve işten ayrılan personelleri işverenler bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimi ise “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form-2) “formunda yer alan bilgileri doldurarak işletmenin sorumlu kişisi veya iş yeri sahibi tarafından 3 gün içerisinde bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

25.03.2020 tarihinde kanunda yapılan düzenleme ile kimlik bildirimlerinin elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlanmıştır.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 6. Maddesinde 25.03.2020 tarihinde yapılan düzenlemede;

“Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılır.” Hükmü eklenmiştir.

Kimlik bildirimlerini elektronik ortamda bildirmek isteyen işyerleri;

 • Polis Merkezine Bağlı Olan İşyeri için;
 • Kimlik Bildirim Sistemi / Çalışan Bildirimi Projesine kayıt olmak isteyen işyerleri bağlı bulundukları Polis Merkezine başvuru yapmaları halinde verilecek bir şifre ile kimlik bildirimlerini elektronik ortamda yapabileceklerdir.
 • Başvuru yapıldıktan sonra elektronik ortamda bildirime ilişkin kullanım kılavuzuna https://kbs.egm.gov.tr/my.policy internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Dilekçe
 • İşyeri Açma Çalıştırma Belgesi (Ruhsat)
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Proje Kayıt Formu
 • Sorumlu İşletici Bildirme Belgesi
 • Jandarma Karakol Komutanlığına Bağlı Olan İşyerleri İçin;
 • Kimlik Bildirim Sistemi / Çalışan Bildirimi Projesine kayıt olarak şifre almak isteyen İşletme yetkilisi Geçiş Bildirim Form’unu doldurarak, Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Başvuru yapıldıktan sonra elektronik ortamda bildirime ilişkin kullanım kılavuzuna https://www.jandarma.gov.tr/kimlik-bildirim-sistemi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Çalışanların kimlik bildirimlerini yapmayan işyerleri için, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na göre cezai yaptırım uygulanmaktadır. 2024 yılı itibariyle uygulanan idari para cezası 267 TL’dir.