Çalışanlara Ödenen Banka Promosyonları Sigorta Prime Esas Kazanca Dahil Edilir mi?

Bankalar ile işletmeler arasında maaş anlaşması yapılması durumunda çalışan sayısı ve maaş durumuna göre her bir çalışan için banka tarafından promosyon adı altında ödeme yapılmaktadır. Yapılan bu ödemeler, banka tarafından doğrudan çalışanın hesabına yatırılabildiği gibi, şirket hesabına yatırılıp işveren tarafından çalışanların hesaplarına da gönderilebilmektedir.

Yapılan bu ödemeler ücret olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve sigorta primine tabi tutulup tutulmayacağı noktasında tereddütler oluşmaktadır. Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’inci maddesinin birinci fıkrasında, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki çeşitli istihkakların prime esas kazanca tabi olacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda konu değerlendirildiğinde;

İşverenler ile bankalar arasında imzalanan maaş ödeme protokolleri gereğince maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya nakit olarak ödenmesi durumu ile “promosyon” ödemelerinin doğrudan işletmeye (işverene) yapılması ve yapılan bu ödemelerin de işletme (işveren) tarafından gelir olarak kaydedilmeden personele aynen aktarılması halinde, söz konusu promosyon ödemeleri ücret olarak değerlendirilmeyecektir.

Öte yandan, promosyon ödemelerinin işveren tarafından kazanca dahil edilmesi halinde çalışanlara yapılan ödeme banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında;

Maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara ödenmesi durumunda, banka ile çalışanlar arasında hizmet akdi dolayısıyla işveren – sigortalı ilişkisi olmadığından ücret olarak değerlendirilmemesi ve prime esas kazanca dahil edilmemesi, yine promosyonun işverene ödemekle birlikte işveren tarafından işletmenin kazancına dahil edilmeksizin sigortalılarına dağıtılması halinde de prime esas kazanca dahil edilmemesi,

Ancak, promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan işverene yapılması ve yapılan ödemelerin işyerinin/işverenin kazancına dahil edilerek daha sonra işveren tarafından çalışanlara ödeme yapılması halinde yapılan ödemeler banka promosyonu olma niteliğinin kaybetmiş olacağından bu ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir.