“Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemine” SMS Onay Kodu ile Girilebilecektir

Geçici iş göremezlik raporu alan sigortalının, raporlu olduğu süre için rapor parası alabilmesi ancak raporlu olunan sürelerde işçinin çalışılmadığına dair bildirimlerin işveren tarafından  SGK’nın “Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi” üzerinden; kullanıcı kodu, şifre ve güvenlik kodu kullanılarak giriş yapılması ile mümkündü.

4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sisteme girişlerde, erişimde güvenliği arttırmak amacıyla SGK tarafından SMS doğrulama yöntemi uygulanacağından, kullanıcıların cep telefonlarını ilgili tarihe kadar SGK sistemine tanımlamaları veya kayıtlı numaralarının doğruluğunu kontrol etmeleri gerektiği şeklinde duyuru yapılmıştır.

Bu kapsamda; giriş ekranından sonra ilgili kullanıcının sisteme kayıtlı cep telefonlarına bir kod içeren SMS gönderilecektir. Söz konusu kodun açılan ekrana girilmesinden sonra programa erişim sağlanabilecektir. Uygulamanın başlayacağı 04.09.2023 tarihine kadar kullanıcıların https://www.turkiye.gov.tr/sgk-cep-telefonu-bilgisi-beyan linkinden cep telefonlarını sisteme kaydetmeleri önem arz etmektedir.

Başvuru yapılırken sisteme SGK E-Bildirge kullanıcısının e-devlet şifresiyle giriş yapılacağından, çalışmadığına dair bildirim (vizite) ekranının kullanıcısı, e-bildirge kullanıcısının telefonuna gelecek şifreyi sisteme girmek zorunda kalacaktır.  Söz konusu bildirimler yapılırken; her ayın 26’sında verilen Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile birlikte 01- İstirahat kodu ile bildirilmez ise ya da “istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenmez ise E-rapor ekranından işçinin çalışıp çalışmadığını “Çalışmadı” veya “Çalıştı” olarak,

  • Bildirmeyen işverenlere aylık asgari ücretin yarısı (01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli idari para ceza tutarı 6.707,00 TL),
  • Geç bildirenlere ise aylık asgari ücretin onda biri (01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli idari para ceza tutarı 1.341,00 TL)tutarında cezalarla maruz kalınması söz konusu olacaktır.