Çalışma İzni Harç Tutarları 08.07.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değişti

Cumhurbaşkanlığının 7 Temmuz 2023 tarihli ve  3232241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı Kararnamesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları %50 oranında artırılmıştır. 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak 2023 yılı Çalışma İzin Belgesi Harçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.