Çırak ve Stajyerlere Sağlanan Devlet Desteğinin Ödeme Süresi Uzatıldı

İşletmelerde mesleki eğitim gören, tamamlayıcı eğitime devam eden ve staj yapan öğrencilerin ücret ve sosyal güvenlik gibi hakları 3308 Sayılı Kanunla düzenlenmiştir.

Söz konusu kanun gereği, işletmelerde staj yapan öğrencilere işletme tarafından net asgari ücretin %30’undan dan az olmamak üzere staj ücreti ödenmektedir.

Aynı kanun ile işletmeler tarafından stajyerlere ödenen ücretin:

► Yirmiden az personeli olan İşletmelerde 2/3 nün,

► Yirmiden çok personeli olan İşletmelerde 1/3 nün,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı da hüküm altına alınmış olup verilecek bu desteğin uygulama süresini belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Cumhurbaşkanına 3308 Sayılı Kanunla verilen yetki kapsamında; Resmi Gazete’nin 05.01.2022 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işletmelerde staj yapan öğrencilere ödenen ücrete verilen (Yirmiden az personeli olan işletmelerde 2/3 ü, yirmiden çok personeli olan işletmelerde 1/3 ü) devlet desteği süresi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 (beş) eğitim öğretim yılı uzatılmıştır.