Deprem Bölgesindeki İşletmelerin 2023/Haziran Ayı Muhtasar Beyannamesinin Sigortalı Bildirimlerinin Son Verilme Süresi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle bilgi, belge, beyanname vb. verilme süreleriyle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

GİB tarafından yayımlanan açıklamada 2023 yılı Haziran ayı dahil KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme süresi 15 Ağustos 2023 tarihine ertelenmişti.

Bununla birlikte SGK tarafından ilan edilen mücbir sebep kapsamına giren muhtasar beyanname/aylık prim hizmet belgesi dönemleri farklılık göstermektedir.

Ertelemeye ilişkin SGK tarafından 24.05.2023 tarihinde yayımlanan duyuruda:

“b) 6/2/2023 ila 26/6/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerleri teşviklerden yararlanabilecektir “

şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bugün itibariyle yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri gereği; 26.06.2023 tarihi 2023/Mayıs ayı aylık bildirgesinin son verilme tarihidir. Bu nedenle SGK tarafından ilan edilen mücbir sebep çerçevesinde, 2023/Mayıs ayına ait aylık bildirgenin son verilme tarihi 15.08.2023 tarihine kadar ertelenmiş olup sigortalı bildirimleri bakımından 2023/Haziran ayı bildirgesi erteleme kapsamında değildir.

¯¯¯Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren İşletmelerin, 2023/Haziran ayı sigortalı bildirimlerini en geç 26 Temmuz 2023 tarihine kadar yapmaları gerektiği önemle hatırlatırız.