SGK 26 işten çıkış kodunda değişiklik yaptı
SGK 26 işten çıkış kodunda değişiklik yaptı
VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünün Süresinde Yerine Getirilememesi
VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünün Süresinde Yerine Getirilememesi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Siciline Kayıt ile ilgili duyuru yayınlandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Siciline Kayıt ile ilgili duyuru yayınlandı
Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasının Uzatılması
Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasının Uzatılması
Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihinde uzatılan süre sona ermek üzere
Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihinde uzatılan süre sona ermek üzere
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)
Çalışma Mevzuatına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararları
Çalışma Mevzuatına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararları
7252 Sayılı Torba Yasa ile Çalışma Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
7252 Sayılı Torba Yasa ile Çalışma Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
Kısa Çalışma Ödeneği, İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği süreleri uzatıldı
Kısa Çalışma Ödeneği, İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği süreleri uzatıldı
2020 Yılı Mali Tatil Döneminde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Dikkat Edilecek Hususlar
2020 Yılı Mali Tatil Döneminde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Dikkat Edilecek Hususlar
Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihi uzatılmıştır
Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihi uzatılmıştır
01 Haziran 2020 Sonrası Kronik Rahatsızlığı Olan Çalışanların Durumu
01 Haziran 2020 Sonrası Kronik Rahatsızlığı Olan Çalışanların Durumu