EYT Kapsamında Emekli Olduktan Sonra Çalışmaya Devam Edenlere Yönelik Uygulanan 5 Puanlık Sigorta Prim Teşviğinde Önemli Ayrıntı

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen çalışanlara yönelik 5510 Sayılı Yasada yapılan ve 03.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle, EYT kapsamındakilere emekli olma imkanı verilmişti. Söz konusu düzenlemeden yararlanıp emekli olduktan sonra aynı işyerinde SGDP’ye tabi çalışmaya devam edecek sigortalılar için ödenecek sigorta priminde 5 puanlık prim indirimi yapılması uygulaması da hayata geçirilmişti.

SGDP’ye tabi çalışacak EYT’lilere yönelik 5 puanlık prim teşviğine ilişkin SGK tarafından 22.09.2023 tarihli Genel yazı yayımlanmıştır. Yayımlanan bu Genel yazıda, SGDP 5 puanlık prim teşviki ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sorulan görüşe verilen ilgili bakanlık cevabı gereği;

֍ SGDP 5 puanlık prim teşvikinden; 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını sağlayıp 03.03.2023 tarihinden sonra emekli olanların faydalanabileceği,

֍ 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olup sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını da sağlayarak 03.03.2023 tarihinden sonra emekli olanların, SGDP 5 puanlık prim teşviğinden yararlanamayacağı,

belirtilmiştir.

Bu kapsamda sigortalılık süresi ile prim gün sayısı ile birlikte kanuni düzenleme öncesi öngörülen yaş şartını da sağlayarak emekli olanlar için yararlanılan SGDP 5 puanlık prim teşviklerinin tespiti durumunda iadesi söz konusu olacaktır.