Geriye Doğru Teşvik Alımlarında Yasal Faiz Talebi

SGK Başkanlığı tarafından, 13.10.2023 tarihinde yayınlanan genel yazı ile geriye doğru yararlanılan teşvik tutarları için hesaplanacak ve işverenlere verilecek yasal faizlerle ilgili işlemlerin başlatılması yönünde ünitelere talimat verilmiştir.

İlgili Genel Yazıya göre;

*Sadece Mart/2018 ayı ve öncesi için yararlanılan geriye doğru teşvikler için yasal faiz uygulaması yapılacaktır. Bu tarihten sonrasını kapsayan dönemler için yararlanılan geriye doğru teşvikler için yasal faiz talebinde bulunulamayacaktır.

*Geriye doğru hesaplanan teşvikler Mart/2018 ayından önceki döneme ait olsa bile geriye doğru çıkan teşvikten yararlanma talebinin 01.06.2018 tarihinden sonra yapılması halinde de geriye doğru alınan teşvikler için yasal faiz talebinde bulunmak mümkün olmayacaktır.

*Geriye doğru hesaplanan teşviklerden yararlanmak için 01.04.2018 tarihinden önce talepte bulunan işverenlerin yasal faiz hesabı, 01.05.2018 tarihinden itibaren başlayacak ve teşviklerin alındığı yada mahsup edildiği tarihe kadar hesaplama yapılacaktır.

*01.04.2018 tarihi ile 01.06.2018(bu tarih dahil) tarihleri arasında geriye doğru teşvikten yararlanma talebinde bulunan işverenlerin yasal faiz hesaplaması ise talepte bulundukları ayı takip eden ay başından başlayarak teşviklerin alındığı ya da mahsup edildiği tarihe kadar yapılacaktır.

Yukarıdaki şartları taşıyan Mart/2018 ayından önceki döneme ait olup toplu olarak alınan yada mahsup edilen geriye doğru teşvik uygulamasından yararlanan işverenlerimizin yararlandıkları teşvik tutarı için, hesaplanacak yasal faizi almak istemeleri halinde ilgili SGK müdürlüğüne yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir.