İşbaşı Eğitim Programına Başvurular Yeniden Başladı

İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 05.10.2021 tarih 9762158 sayılı yazı ile 06.10.2021 tarihi itibarı ile durdurulan işbaşı eğitim programları, zorunlu istihdam sürelerinde değişiklik yapılarak 05.11.2021 tarihi itibarı ile yeniden başladı.

Buna göre, daha önce sözleşme imzalanmış ancak fiili olarak başlatılmamış işbaşı eğitim programları ile 05.11.2021 ve sonrasında yeni sözleşme imzalanarak başlatılacak işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülüğüne ilişkin süreler 2 katına çıkarılarak; 3 ay olan hizmet sektöründeki zorunlu istihdam süresi 6 aya, 6 ay olan bilişim ve imalat sektöründeki zorunlu istihdam süresi ise 12 aya çıkarılmıştır.