KÇÖ ile Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

SGK tarafından yayımlanan 2023/24 sayılı Genelge ile Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden yersiz yararlanan sigortalılar için SGK’ya eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı verildi.

Buna göre; Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesi ile Kısa Çalışma Ödeneğinden ve Nakdi Ücret Desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan işyerleri;

»»» Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinden alacakları, işyerinin sicil numarasını, fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalı bilgilerini, fazla ve yersiz ödeme yapılan ayları/dönemleri, sigortalı için fazla ve yersiz yapılan ödeme gün sayısını, eksik gün kodlarına ilişkin bilgileri içeren onaylı form ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurmaları,

»»» Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde eksik hizmet bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve hizmet beyannamelerini/ aylık prim hizmet belgelerini vererek muhteviyatı prim tutarlarını da aynı süre de ödemeleri,

halinde söz konusu yükümlülükler süresi içerinde yerine getirmiş sayılacaktır.

Eksik günlerin tamamlanabilmesi için ek belge verilmesi uygulaması:

* 18 kısa çalışma ödeneği

* 27 Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler

* 28 Pandemi ücretsiz izin

* 29 Pandemi ücretsiz izin ve diğer

eksik gün kodları ile bildirilen sigortalılar için geçerlidir

Yukarıda belirtilen eksik gün kodları dışında başka bir eksik gün kodu için yersiz ödeme yapılmış olması halinde, yanlış bildirilen eksik gün kodları kanıtlayıcı belgelerle (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden alınacak resmi yazı) 18, 27, 28, 29 eksik gün kodlarına dönüştürülmediği sürece 5510 sayılı Kanunun Geçici 94 üncü madde hükümlerinden yararlanılamayacaktır.