Kısa Çalışma Ödeneği Şartlarının Değiştirilmesi

Resmi Gazetede 03.02.2024 tarihinde yayınlanan 25/01/2024 tarih 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesinde değişikliğe gidilmiş ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

*Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması,

*Son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

Şartı getirilerek daha önceki şartlara göre sigortalı yönünden yararlanma şartları biraz daha kolaylaştırılmıştır.

Ancak kısa çalışma başlama tarihi bu maddenin girdiği tarihten önce olanlar hakkında yapılan değişiklik öncesindeki hükümleri uygulanacaktır.