KVKK Kapsamında Yeniden Değerleme Oranına Göre 2022 Yılı İdari Para Cezası Tutarları Değişti

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi gereğince uygulanan idari para cezalarının artış oranı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmiştir.        

Buna göre 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıda gösterilmiştir

KABAHATLERYAPTIRIMLAR
Aydınlatma yükümlülüğü ihlali13.393 TL – 267.886 TL
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi40.183 TL – 2.678.866 TL
Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına muhalefet66.972 TL – 2.678.866 TL
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık53.576 TL – 2.678.866 TL