MART AYI MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ İLE BORDRODA EYT’LİLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSULAR-2

1 Nolu Belge Türünde SGK Tavanını Aşan Yıllık İzin Ücretleri SGDP Bildirimine İlave Edilecek mi?

5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi uyarınca sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, ücret dışındaki diğer ödemeler öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

Ücret dışında sigortalılara ödenen prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, sigortalıların aylık prime esas kazançları tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir.

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas günlük kazanç üst sınırının otuz katı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.

Örnek; 10 Mart tarihinde emekliliğe müracaat eden bir çalışana 10 günlük ücreti karşılığı brüt 10.000.-TL ve 30 günlük izin alacağı karşılığı 30.000.-TL olmak üzere toplam 40.000.-TL ödenmiştir. 1 nolu belge türünde bu çalışan için 10 günlük (2.502 X 10 gün) tavan matrah üzerinden 25.020.-TL SPEK bildirilir ve bu tutarı aşan kısım (40.000 – 25.020) = 14.980.-TL kazanç prime tabi tutulmaz.

Bahse konu çalışana 11 Mart tarihinden itibaren emekli olarak çalıştığı süre için 21.000.-TL ücret ödenmiştir.

EYT kapsamında hak edipte kullanılmayan yıllık izin ücretleri ücret kapsamında değerlendirilmekte ve emekli olunan tarihten önceki süre için hak edilmektedir, emekli olduktan sonra yapılan çalışma yeni bir iş sözleşmesi ile başlayan farklı bir dönemdir. Bu nedenle tavanı aşan ve prime tabi tutulmayan 14.980.-TL kazanç tutarının, SGDP’ne tabi olarak çalışılan süreye ilişkin SPEK matrahına dahil edilmemesi gerekmektedir.