MART AYI MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ İLE BORDRODA EYT’LİLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSULAR-3

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Tekrar İşe Girişi Yapılan EYT’lilerde Uygulanacak mı?

Yasa gereği 45 yaşını doldurmamış olan çalışanlar, Otomatik Katılım Sistemi’ne işverenleri aracılığı ile dâhil edilirler. 20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle 4632 sayılı Kanun’un Ek 2 inci maddesine ekleme yapılarak, talepleri halinde 45 yaş üstü çalışanların da Otomatik Katılım sistemine dahil edilebilmesine imkan sunulmuştur. Diğer adı Otomatik Katılım olan bu sistemde, çalışanların prime esas kazançlarının %3’ü bireysel emeklilik hesabına aktarılır.

EYT’den ya da normal emekli olanların tekrar aynı işyerinde çalışmaya başladıklarında BES kesintisine tabi olmayacaklarına dair yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı işyerinde çalışmaya devam edecek EYT’li çalışanların BES uygulaması devam edecektir.

EYT’li olan işçi 45 yaşın altındaysa yeniden işe alınması halinde BES’e dahil edilmesi ve %3’lük kesinti yapılması gerekir. Daha önce bu sistemden caymış olsa dahi kanunda açık bir düzenleme olmaması nedeni ile yapılacak bir incelemede idari para cezasına maruz kalmamak adına BES kesintisinin yapılması gerekmektedir..

BES kaydının yapılmamasının cezası çalışan başına 2023 yılı rakamı 490 TL’dir.