Meslek Kodu Uygulması

İşletmeler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) çalışanlar için verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinde, sigortalı işten ayrılış bildirgelerinde ve aylık prim ve hizmet belgelerinde / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde işyerinde yaptıkları işlere uygun meslek kodlarının da yer alması zorunludur.

♦♦♦ Çalışan için belirlenen meslek kodunun, görev değişikliği veya terfi gibi sebeplerle çalışanın yaptığın işin değiştiği durumlarda güncellenmesi önemlidir. Bu nedenle çalışanın yaptığı işin değiştiği durumlarda meslek kodu güncellemelerinin yapılabilmesi için birimlerin/departmanların İşletme insan kaynakları ile koordineli çalışması faydalı olacaktır.

!!! 01/07/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasıyla birlikte, meslek kodları işyerinde fiilen yaptıkları işlere uygun olmayacak şekilde hatalı bildirilen çalışanlar için SGK tarafından idari para cezası uygulanmasına başlanılacaktır.

Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde:

►►► Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasıyla başlayacak idari para cezalarına maruz kalmamak için,

►►► İşletmelerde yaşanması muhtemel iş kazalarında, çalışanın meslek kodu ile yaptığı işin uyuşmaması durumunda bu hususun İşletmenin iş kazasındaki kusur oranının dolayısıyla rücu rakamının artmasında dayanak olarak kullanılmaması için,

►►► Çalışanın yaptığı işe uygun meslek koduyla bildirilmemesi halinde hatalı bildirilen meslek koduna ilişkin mevzuatta öngörülen mesleki yeterlilik belgesi veya sertifikaların olması durumunda bu uyumsuzluk nedeniyle idari yaptırımları ile karşı karşıya kalmamak için,

►►► İşletme ile çalışan arasındaki iş akdinin fesh edilmesi ile ilgili yaşanacak mahkeme süreçlerinde yanlış bildirilen meslek kodunun çalışanın talepleriyle ilgili İşletme aleyhine delil olarak kullanılmaması için,

çalışanların işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek kodları ile bildirilmesi ve yapılan işin değiştiği durumlarda ise meslek kodlarının güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.