Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Temmuz’a Ertelendi

6728 Sayılı Kanun ile vergi dairelerine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanun gereği SGK’ya verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi “birleştirilmiş ve “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB)” adını almıştır.

Yeni oluşturulan bu belge uygulamasının başlangıç tarihi 01/01/2018 olarak belirlenmişse de uygulama başlangıç tarihi daha sonra yayımlanan tebliğlerle birkaç kez ertelenmiş ve en son 01/03/2020 olarak başlangıç tarihi ilan edilmiştir.

04/04/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  (MPHB)  uygulamasının başlangıç tarihi  (pilot uygulamanın yapıldığı  Amasya -Bartın- Çankırı – Kırşehir -Bursa-Eskişehir -Konya İlleri hariç) 01/07/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bununla birlikte 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının idari para cezalarını düzenleyen 102 nci maddesinde “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü gibi meslek kodu bildirimleri ile ilgili ceza-i müeyyideyi düzenleyen kanun maddesinde, meslek kodu bildiriminin “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde” gerçeğe aykırı olarak yapılması halinde ceza uygulanacağı belirtildiğinden meslek kodu cezası uygulaması da (pilot iller hariç) “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB)” başlangıç tarihi olan 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır.