MYK Kapsamında Yer Alan Mesleklerde Sınav ve Belgelendirme Ücretlerinde 31/12/2021 Tarihine Dikkat

Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un Ek 1 inci maddesi uyarınca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Tek istisna 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar bu kapsamın dışında tutulmuştur.

Buna göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın;

  • 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte;
  • 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte,
  • 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte,
  • 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte,
  • 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile 26 meslekte,
  • 09/04/2021 tarihinde yayımlamış olduğu altıncı tebliğde ise 40 meslekte

olmak üzere toplam 183 meslekte (İlgili mesleklere MYK’nın https://www.myk.gov.tr/ web sayfasından ulaşılabilir.) belge zorunluluğu getirilmiştir.

Zorunluluk kapsamındaki meslekler için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Ek 3 üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacak mesleki yeterlilik belgelerinin sınav ve belgelendirme ücretleri 31/12/2021 tarihine kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamında olmasına rağmen mevzuatta öngörülen 12 aylık sürenin sonunda belgesi olmadan çalıştırılan çalışanlar için kişi başı 1.034,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.