ÖNCE SGK GİRİŞİ YAPILMALI SONRA İŞBAŞI EĞİTİM VERİLMELİDİR !!!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Çalışanların Eğitimi başlıklı 17 inci maddesinde,

“İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu
eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanlarının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulaması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.”

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında,

“İşveren, çalışanların fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.” Denilmektedir.

⁃ ⁃ ⁃ Hem kanun metninde, hem de yönetmelik metninde çalışanın fiilen işe
başlamadan önce işe başlama eğitim verilmesi gerektiği belirtilmektedir. İşe başlama eğitimi, çalışanın işe alınıp, sosyal güvenliği sağlandıktan sonra iş yerinin ve yapacağı işin tanıtımı için yapılan bir eğitimdir. İşe başlama eğitiminden bu anlaşılması gerekir.

Çalışanın işe alınmasına karar verildikten sonra işe başlama eğitimi verilip, daha sonra sigortalılığı sağlanması ve bu durumun SGK tarafından tespit edilmesi durumunda sigortalı işe giriş bildirgesinden 2 asgari ücret tutarında, aylık prim ve hizmet belgesinden 2 asgari ücret tutarında ve yerine göre işten çıkış bildirgesinden 1/10 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca bu tespit kayıt dışılık tespiti olarak değerlendirilmekte ve iş yerinin yararlanmış olduğu teşviklerinin
iptaline sebep olabilmektedir.

İşletmelerin olası bir cezai yaptırım ile karşı karşıya kalmamaları adına, işe alınmasına karar verilen kişinin ilk önce sigortalılığının sağlanması daha sonra işe başlama tarihi olarak belirlenen günde işbaşı eğitim veya oryantasyon eğitimi verilmesi ve eğitim sonrasında da yapacağı işte göreve başlatılması gerekmektedir.