Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi

Ülkemizde etkili olan COVİD-19 Salgını sebebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan tebliğiyle 01/04/2020 ila 30/06/2020 tarihleri arasında mücbir sebep ilan edilmiş olup bu nedenle söz konusu dönem içinde ödenecek 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait sigorta primlerinin ödeme sürelerinin ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

Ertelemeye ilişkin SGK tarafından yayımlanan 02/04/2020 tarihli duyuru ile konuya açıklık getirilmiştir.

Bu kapsamda:

►►► Özel Sektör İşletmelerinin hizmet akdine tabi olarak 5510/4-a kapsamında çalıştırdıkları sigortalılar için tahakkuk eden primlerin ödeme süresinin ertelenmesi COVİD-19 Salgınından etkilenen ve ana faaliyet konusu:

♦ Alışveriş merkezleri dahil perakende ♦ Sağlık hizmetleri ♦ Mobilya imalatı

♦ Demir çelik ve metal sanayii

♦ Madencilik ve taş ocakçılığı

♦ Bina inşaat hizmetleri

♦ Endüstriyel mutfak imalatı

♦ Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı

♦ Araç kiralama

♦ Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım ♦ Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler

♦ Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri

♦ Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri

♦ Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri ♦ Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti

♦ Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri

♦ Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlere ait İşletmelerin 5510/4-a kapsamında çalıştırdığı sigortalılar için

* 2020/Nisan ayı sonunda ödemesi gereken 2020/Mart ayı sigorta primi ödeme süresi 02 /11 /2020 tarihine

** 2020/Mayıs ayı sonunda ödemesi gereken 2020/Nisan ayı sigorta primi ödeme süresi 30 /11 /2020 tarihine

*** 2020/Haziran ayı sonunda ödemesi gereken 2020/Mayıs ayı sigorta primi ödeme süresi 31 /12 /2020 tarihine ertelenmiştir.

►►► Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan İşverenlerin 5510/4-b (Bağkur) primlerinin ödeme süresinin ertelenmesi

⁕ Gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olması nedeniyle

⁕ Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olması nedeniyle

⁕ Tarımsal faaliyette bulunması nedeniyle

⁕ Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olan ortağı olması, komandit şirketin komandite ortağı olması ve limited şirket ortağı olması nedeniyle (Bu maddede sayılan ortağı olunan şirketlerinin mücbir sebep kapsamına giren yukarıda belirtilen sektörlere ait şirketler olması gerekmektedir)

5510/4-b (Bağkur) kapsamında sigortalı olanların

*** 2020/Nisan ayı sonunda ödemesi gereken 2020/Mart ayı sigorta primi ödeme süresi 02 /11 /2020 tarihine

*** 2020/Mayıs ayı sonunda ödemesi gereken 2020/Nisan ayı sigorta primi ödeme süresi 30 /11 /2020 tarihine

*** 2020/Haziran ayı sonunda ödemesi gereken 2020/Mayıs ayı sigorta primi ödeme süresi 31 /12 /2020 tarihine ertelenmiştir.

◄► 5510/4-b kapsamındaki köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalıların prim ödeme sürelerinde ertelemeye gidilmemiştir.

►►► İçişleri Bakanlığı kararı kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaşını doldurmuş gerçek kişi işverenler ile kronik rahatsızlığı olan 5510/4-b (Bağkur) sigortalıların primlerinin ödeme süresinin ertelenmesi

– 22/03/2020 tarihi ile mücbir sebep tarihinin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olan

– Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belge ile ispat ve tevsik eden gerçek kişi işverenlerin ve isteğe bağlı sigortalı olanlar hariç 5510/4-b kapsamındaki sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin ödeme süreleri sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.

!!! Erteleme sadece prim ödeme süreleri için söz konusu olup SGK’a verilecek bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinde ertelemeye gidilmemiştir.