SGK (SSK) Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

SIRA NO PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME
TABİ
HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay
2 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri  
  a) Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay
  aa) Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay
  ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay
  ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti + Hak Edilen Ay
  ad) Yıllık ücretli izin ücreti + Hak Edilen Ay
  ae) Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay
  b) İşbirimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay
  ba) Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay
  bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay
  bc) Transfer ücreti + Hak Edilen Ay
  bd) Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay
  c) Götürü ücret + Hak Edilen Ay
  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay
  da) Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay
  db) Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay
  dc) Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay
  – Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay
  – Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay
3 Ücretin eklentileri  
  a) Primler + Ödendiği Ay
  aa) Yıpranma tazminatı, + Ödendiği Ay
  ab) Özel hizmet tazminatı, + Ödendiği Ay
  ac) Yabancı dil tazminatı + Ödendiği Ay
  ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı, + Ödendiği Ay
  ae) İmza zorunluluğu tazminatı + Ödendiği Ay
  af) Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay
  ag) Nakit ödenen kira yardımı, + Ödendiği Ay
  ah) Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay
  aı) Nakit ödenen yakacak yardımı, + Ödendiği Ay
  ai) Askerlik yardımı + Ödendiği Ay
  aj) Sünnet yardımı, + Ödendiği Ay
  ak) Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay
  al) Nakit ödenen ısıtma yardımı, + Ödendiği Ay
  am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli, + Ödendiği Ay
  an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay
  ao) Ek tazminat, + Ödendiği Ay
  aö) Yılbaşı parası, + Ödendiği Ay
  ap) Kreş ücreti + Ödendiği Ay
  ar) Makam tazminatı, + Ödendiği Ay
  as) İş riski zammı + Ödendiği Ay
  aş) Bayram harçlığı + Ödendiği Ay
  b) İkramiye + Ödendiği Ay
  ba) Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay
  bb) Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay
  bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
  bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
  be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
  – Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay
  – Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye  
  c) Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Ödendiği Ay
  d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Ödendiği Ay
4 İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler + Ödendiği Ay
  a) Ücret niteliğinde olanlar + Hak Edilen Ay
  b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar + Ödendiği Ay
5 Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay
6 Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil) + Ödendiği Ay
7 İzin harçlığı + Ödendiği Ay
8 Görev Yollukları  
9 Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)  
10 Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)  
11 Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)  
12 İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları  
13 Ölüm yardımı  
14 Doğum yardımı  
15 Evlenme yardımı  
16 Ayni yardımlar  
  a) Ayni konut tahsisi  
  b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.  
17 Geri ödemeli ücret avansları  
18 Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti  
19 İhbar tazminatı  
20 Kasa/Mali sorumluluk tazminatı  
21 Seyyar Görev Tazminatı