SGK tarafından Deprem Felaketi Nedeniyle Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru Yayımlandı

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle sosyal güvenlik uygulamaları (Sigorta prim borçlarının son ödeme tarihleri, SGK’a verilecek bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri) ile ilgili SGK tarafından 24.05.2023 tarihinde duyuru yayınlanmış olup söz konusu duyuruda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

!!! Adana – Adıyaman – Diyarbakır – Elazığ – Gaziantep – Hatay – Kahramanmaraş – Kilis – Malatya – Osmaniye – Şanlıurfa İlleri ve Sivas ilinin Gürün ilçesi için mücbir sebep ilan edilmiştir.

!!! Adana – Adıyaman – Diyarbakır – Gaziantep – Hatay – Kahramanmaraş – Kilis – Malatya – Osmaniye – Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılarının;

!!! Mücbir sebep kapsamına alınan illerde, 06/02/2023 ila 30/06/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) son verilme tarihi 15/08/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

!!! Mücbir sebep kapsamına alınan illerde, 06/02/2023 ila 26/06/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim hizmet belgelerinin 15/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılacak ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 31/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerleri teşviklerden yararlanabilecektir.

!!!  Mücbir sebep kapsamına alınan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 06/02/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/08 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yerine getirilmiş sayılacaktır.