SGK Tarafından Uygulanmakta Olan Gecikme Cezası Oranı 01.04.2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değişti

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 89. maddesi kapsamında uygulanan gecikme cezası oranı, Resmi Gazete’nin 12.03.2023 tarihli sayısında yer alan kararla %2’den %3’e çıkarıldı.

Buna göre, 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere SGK prim ve diğer alacakların yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde yasal sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %3 oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanmaktadır.