SGK TEŞVİK ALACAKLARINDA SON BELGE YÜKLEME TARİHİ 31/05/2020

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi ile geriye yönelik yararlanılmayan SGK teşviklerinden yararlanma veya yararlanılmış olmakla birlikte teşvik türünün daha avantajlı olanı ile değiştirilmesine imkan sağlanmıştır.  Söz konusu Kanun 2018 Mart ayı ve öncesi ile 2018 Nisan ayı sonrasına iki farklı uygulama getirmiştir. Buna göre;

1-) 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere ilgili Kanunlarda aranılan şartların sağlanması kaydıyla gerek 5510 sayılı Kanun gerekse diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden;

▪ Yararlanabileceği halde yararlanılmayan aya ilişkin geriye yönelik prim teşvikinden yararlanma talebinin,

 ▪ Yararlanılmış olan sigorta prim teşvik, destek ve indirimin başka bir teşvikle değiştirilmesine ilişkin talebin, geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenen ayı takip eden altı ay içinde internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu SGK Ünitesine kağıt ortamında başvurulması halinde son 6 aya ait geriye dönük prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

2-) 2018/Mart ayı ve öncesi için ise geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik taleplerinin en geç 1/6/2018 tarihine kadar internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu SGK Ünitesine kağıt ortamında başvurulması halinde süre sınırı olmaksızın geriye dönük prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından tüm İl Müdürlüklerine gönderilen 27/02/2020 tarihli yazı ile 2018/Mart ayı ve öncesi döneme ait SGK teşvik alacakları için 01/06/2018 tarihine kadar başvuru yapan ancak İptal/Ek/Asıl aylık prim ve hizmet belgelerini SGK’ya göndermeyen işverenlere 31/05/2020 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Söz konusu yazıda, 2018/Mart ayı ve öncesine ait belge yüklemelerinin 31/05/2020 tarihinden sonra yapılması halinde yapılan bu yüklemelerin işleme alınmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, 2018/Mart ve öncesi döneme ait başvurularını 01/06/2018 tarihine kadar yapan işletmelerin belge yüklemelerini 31/05/2020 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi ile işverenlere sağlanan bu haktan faydalanma imkânı kalmayacaktır.

Ayrıca, Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği olarak gerek 2018/Mart ve öncesi gerekse 2018 Nisan ve sonrası dönemlere ait sigorta prim teşviki, destek ve indirimler için iptal/ek belgelerini sisteme yükleyen işletmelerin tekrar kontrol ve sorgulama yapmaları önerilmektedir.