SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINA GİREN ÇALIŞANA İDARİ İZİN VERİLMESİ

Bilindiği üzere Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında 21 Mart 2020 tarihinden itibaren 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananlar için İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Ancak sokağa çıkma yasağı uygulaması beraberinde bu kapsama giren çalışanların durumunun ne olacağı tartışmasını da beraberinde getirmiştir.

MEFA Müşavirlik olarak sokağa çıkma yasağı kapsamına giren çalışanlar için İşletmelerin mevcut mevzuat hükümleri kapsamındaki seçenekleri ile ilgili 23 Mart 2020 tarihli ve “65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olupta Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi Kapsamına Giren Çalışanların Durumu” başlıklı bilgi notumuz ile değerlendirmelerimiz İşletmenizle paylaşılmıştır.

Söz konusu bilgi notu ile sokağa çıkma yasağı kapsamına giren çalışanlarınız için:

⁕ Kısa Çalışma Ödeneğine başvurulması

⁕ Kullanmadıkları Ücretli Yıllık İzinlerinin kullandırılması

⁕ Ücretsiz İzin verilmesi

seçeneklerinin sırasıyla dikkate alınması tavsiye edilmiştir.

Bu 3 seçeneğin sırasıyla uygulanmasının mümkün olmaması ya da İşveren/İşletme tarafından işçi lehine bir uygulama yapılmak istenilmesi durumunda ve 25 Mart 2020 tarihi itibariyle geçerli mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme çerçevesinde:

►►► Çalışma mevzuatını düzenleyen hükümler gereği, özel sektör İşverenlerinin/İşletmelerinin çalışanlarına “Ücretli İdari İzin” verme zorunluluğunun olmadığı ve idari iznin kamu çalışanları için geçerli olduğu,

►►► Sokağa çıkma yasağını dayanarak göstererek çalışanın İşverenden ücretli idari izin talep etme hakkının bulunmadığı,

►►► Bununla birlikte İşverenin/İşletmenin tamamen kendi takdir hakkı ile istemesi halinde çalışanlarına yıllık ücretli izin sürelerinden düşmeden ücretli idari izin verebileceği,

►►► İşletmenin zorunlu olmamasına rağmen sokağa çıkma yasağı kapsamına giren çalışanlarına ücretli idari izin vermesi durumunda, mali haklarında kesinti yapmamaları ve sosyal güvenlik bildirimlerini tam olarak SGK ‘ya yapmaları gerektiği,

hususları İşveren/işletme tarafından yapılacak değerlendirmede dikkate alınarak işlem yapılması yerinde olacaktır.