Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamamış Ülke Vatandaşları İçin Düzenlenecek İşe Giriş Bildirgesinde Hangi Sigorta Kolu Seçilir?

Sosyal güvenlik anlaşmaları taraf ülkelerin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına alınabilmesi amacıyla akdedilen anlaşmalardır.

Anlaşma hükümlerine göre ülkeler arasında farklılık göstermekle birlikte sosyal güvenlik anlaşmaları yürürlüğe girdiğinde genel olarak;

• Anlaşma kapsamındaki kişilerin sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından eşit işlem görmelerini sağlar.

• Tarafların mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, akit taraf devletlerde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesini mümkün kılar.

• Geçici olarak diğer akit tarafta çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışan ve diğer akit taraf ülkesinde bulunanların, diplomatik misyon mensuplarının ve devlet hizmeti görmek üzere diğer akit taraf ülkesinde bulunanların tabi olacağı sosyal güvenlik mevzuatı belirlenir ve böylece mükerrer sigortalılık önlenir.

• Aylık veya gelir almakta iken diğer akit taraf ülkesinde ikamet edenlerin aylık ve/veya gelirleri yeni ikamet yerinde de ödenir.

• Geçici olarak bulunma, daimi ikamet veya geçici olarak diğer ülkede çalışma gibi durumlarda bir akit taraf sigortalısının diğer akit taraf ülkesinde sağlık  yardımlarından yararlanmaları mümkün olur.

• Maluliyet aylığı alan ve diğer tarafta ikamet edenlerin tıbbi kontrolleri, ikamet yerinin sosyal güvenlik kuruluşu tarafından yapılır.

Ülkemiz ile 35 ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması imzalanmıştır. Bu ülkeler; ALMANYA, ARNAVUTLUK, AVUSTURYA, AZERBAYCAN, BELÇİKA, BOSNA- HERSEK, BULGARİSTAN, ÇEKYA, DANİMARKA, FRANSA, KORE, GÜRCİSTAN, HIRVATİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İRAN, İSVEÇ, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA (KEBEK), KARADAĞ, KIRGIZİSTAN, KKTC, LİBYA, LÜKSEMBURG, MACARİSTAN, MAKEDONYA, MOĞOLİSTAN, MOLDOVA, NORVEÇ, POLONYA, ROMANYA, SIRBİSTAN, SLOVAKYA ve TUNUS’tur. Sosyal güvenlik anlaşması imzalanan bu ülke vatandaşları için işe giriş bildirgesi verilirken “0 – Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçilecektir.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülke vatandaşları için düzenlenecek işe giriş bildirgelerinde ise “12- U. Söz. Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” seçilmesi gerekmektedir.