STAJYER ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU VE GETİRMİŞ OLDUĞU YÜKÜMLÜLÜKLER

3308 sayılı kanun gereği 10 ve üzerinde işçi çalıştıran her işletme stajyer öğrenci çalıştırmakla mükelleftir. Stajyer olarak çalışacak öğrenci sayısı işletmede çalışan personel sayısının % 5’inden az, % 10’nundan fazla olamaz. Küsuratlar tama tamamlanır. Vardiya usulü çalışmanın olduğu işletmelerde çalışacak stajyer öğrenci sayısı gündüz vardiyasında
çalışan işçi sayısına göre tespit edilir. Mevsimlik olarak çalışan işletmelerde ise mevsimde çalışan işçi sayısı esas alınır.

!!! Stajyer öğrencilerin staj yaptıkları işletmelerden alacağı ücret yirmi ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının % 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının % 15’inden az olamaz. Stajyer öğrencilerden gelir vergisi kesintisi/ yapılmadığından stajyer öğrencilerin AGİ alması da mümkün değildir.

Stajyer öğrenci çalıştıran işletmeler, 20 ve üzerinde işçi çalıştırması durumunda stajyer öğrenciye ödediği maaşın 1/3’ünü, 20’nin altında işçi çalıştırması durumunda ise stajyer öğrenciye ödediği ücretin 2/3’unu İşsizlik Sigortasından devlet katkısı olarak almaktadırlar. Bu katkı saymanlıklar tarafından stajyer öğrencilerin okulları aracılığı ile işletmelere ödenmektedir. Bu işlemlerin takibi stajyer öğrencinin danışman öğretmeni tarafından takip edilmektedir.

Stajyer çalıştırması zorunlu olduğu halde stajyer öğrenci çalıştırmayan işletmelerin 3308 sayılı kanun gereği (3308/24) yirmi ve üzerinde çalışanı bulunan işletmeler asgari ücretin 2/3’ü oranında, yirmiden az çalışanı olan işletmeler ise asgari ücretin 1/3’ü oranında Saymanlıklara para yatırmakla yükümlüdürler.

İşletmelerde stajyer olarak çalışan kişilerin SGK primleri eğitim kurumlarınca yatırılmaktadır. Bu yönüyle işletmelerin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak iş kazası ve meslek hastalığında işletmelerin diğer çalışanlarında olduğu gibi sorumluluğu mevcuttur. Stajyer öğrencilerde işyerinin çalışma düzenine uymak, iş sağlığı ve güvenliği talimatlarına dikkat etmek zorundadır.

♦ ♦ ♦ Stajyer öğrencilerin stajyer öğrenci olarak kabul edilmesi için eğitim kurumları ile işletmeler arasında imzalanan sözleşme kapsamında ve süresinde çalışmaları esastır. Sözleşme kapsamı veya sözleşme tarihleri dışında yapılan çalışmalar stajyerlik kapsamında sayılmayacaktır.

Örnek: Bir stajyer öğrencinin eğitim kurumu ile staj gördüğü işletme arasındaki sözleşmede staj süresi, 01/07/2019-31/08/2019 tarihlerinde haftanın Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri olarak belirlenmiştir. Eğer bu stajyer öğrenci haftanın cumartesi gününde bir iş kazası olayı yaşarsa veya 01/09/2019 tarihinde çalışması tespit edilirse stajyerlik kapsamında sayılmayıp kayıt dışı olarak değerlendirilebilecektir.