Telafi Çalışması ve Bayram Tatili

Telafi çalışması, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64 üncü maddesi uyarınca “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir” şeklinde tanımlanmıştır.

Yine,  Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde ise, “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma” olarak tanımlanmıştır.

Buna göre;

  1. Zorunlu nedenlerle işin durması, 
  2. Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi,
  3. İşçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı iş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleriyle öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesidir.

Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinde telafi çalışmasını nasıl yaptıracağını belirtmiştir. Buna göre, telafi çalışması yaptıracak işveren, bu çalışmanın İş Kanunu’nun 64 üncü maddesinde sayılan hallerden hangisine dayandığını açıkça belirtmek ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağını ilgili işçilere bildirmekle yükümlüdür. Telafi çalışması iki ay içerisinde yaptırılabilmekte ve yapılan telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma olarak nitelendirilmemektedir.

Ayrıca, telafi çalışmaları günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak şartı ile günde üç saatten fazla ve tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamamaktadır. Ramazan Bayramında işletmelerin çalışanlarına 9 günlük tatil vermek istemesi durumunda; yukarıdaki açıklamalar ışığında çalışılamayan işgünleri için telafi çalışması yaptırılabileceği gibi, yıllık izin, yıllık izini olmayan çalışanlar için avans izin ya da personelden talep gelmesi kaydı ile ücretsiz izin seçenekleri de değerlendirilebilir.