Ücret Dışı Ödemelerin Tavanı Aşması Halinde Takip Eden 2 Aya Dikkat

5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi uyarınca sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, ücret dışındaki diğer ödemeler öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

Ücret dışında sigortalılara ödenen prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ile birleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, sigortalıların aylık prime esas kazançları tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir.

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas günlük kazanç üst sınırının otuz katı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.

Konuyu örnek ile açıklayacak olursak, X sigortalısının brüt ücreti 20.000,00 TL, sigortalıya 2021 yılı Ocak ayında bir maaş tutarında ikramiye verilmesi durumunda;

Sigortalının Ocak ayı kazanç toplamı 40.000,00 TL, 2021 yılı Ocak ayı sigorta primine esas kazanç üst sınır tutarı 26.831,40 TL olduğundan, (40.000,00 TL – 26.831,40 TL = 13.168,60) 13.168,60 TL’lik matrah Ocak ayı primine tabi tutulmayacaktır.

Bu durumda,  üst sınırı aşan 13.168,60 TL’lik tutar Şubat ayı ücreti olan 20.000,00 TL’nin üzerine eklenecek (20.000,00 + 13.168,60 = 33.168,60), söz konusu tutar sigorta primine esas kazanç üst sınır tutarı 26.831,40 TL’yi yine aştığından (33.168,60 – 26.831,40) 6.337,20 TL’lik matrah bu kez Şubat ayı primine tabi tutulmayacaktır.

6.337,20 TL’lik tutar Mart ayı ücreti olan 20.000,00 TL’nin üzerine eklenecek (20.000,00 + 6.337,20 = 26.337,20), söz konusu tutar sigorta primine esas kazanç üst sınır tutarı 26.831,40 TL’yi aşmadığından ilgili tutarın tamamı Mart ayı primine tabi tutulacaktır.

Şayet Mart ayı matrahı sigorta primine esas kazanç üst sınır tutarı 26.831,40 TL’yi yine aşsa idi bu kez aşan tutar Nisan ayı matrahına dahil edilmeyecekti.