ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN ÇALIŞANIN ÇALIŞTIĞI ŞUBE İŞYERİNİN KAPANMASI DURUMUNDA İŞÇİNİN ÇIKIŞININ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Çalışanların hizmet akitleri ücretsiz izinli oldukları veya doğum izninde oldukları dönemde devam etmektedir. 1111 sayılı Kanunun geçici 55. Maddesi kapsamında bedelli askerlik hizmetini yapan çalışanlar askerlik süresi içerisinde ücretsiz izinli sayılmaktadırlar.

İşletmelerin tamamının, bir bölümünün veya bir şubesinin kapatılması tamamen işletme sahibinin inisiyatifindedir. İşletme sahibi tarafından işletmenin bir bölümünün veya bir şubesinin kapatılması durumunda o bölümde/şubede çalışan kişilerin hizmet akitlerinin sonlandırılması son çare olmalıdır.

Yargıtay tarafından verilen kararlarda, “işletme sahibi tarafından işletmenin bir bölümünün kapatılması durumunda, öncelikle çalışanın işyerinin başka şubelerinde çalıştırılıp çalıştırılamayacağı araştırılmalı ve imkan varsa işçi o bölümde değerlendirilmelidir” şeklinde yorumlar yapılarak işveren tarafından yapılan feshin geçerli bir nedene dayanmadığı yönünde kararlar mevcuttur. (Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/1190 E, 2013/1212 K)

Yukarıda açıklandığı üzere işveren tarafından işletmenin bir şubesinin kapatılması dolayısıyla kapatılan şubede çalışanların, iş akitlerinin işyerinin kapanmasından dolayı fesh edilmesi yerine, pozisyonlarına uygun olan başka şubelere aktarılması, başka şubelere aktarılmasına rıza göstermeyen çalışanların ise iş akitlerinin işyerinin kapanmasına istinaden
sonlandırılması yerinde olacaktır.


Genel kural olarak ücretsiz izinli veya raporlu olan çalışanların hizmet akitleri devam ettiğinden dolayı çalışanın ücretsiz izni veya raporu bitene kadar eski çalıştıkları işyerinin çalışanı olarak kabul edilmektedir. Ücretsiz izinli çalışanın askerlik görevi nedeniyle kendisine ulaşılarak başka bir şubeye nakledileceği yönünde muvafakat alınma imkanı olmadığından ya şube işyerinin kapanışının çalışanın askerlik görevi bitip yeniden işe başladığı tarihe kadar bekletilmesi ya da gerekçeleri belirtilerek alınacak bir kararla ücretsiz izinde olan çalışanın işyerinin başka bir şubesine nakli yapılmalı, askerlik dönüşü de çalışandan gerekli muvafakat alınmalı, muvafakat vermemesi durumunda ise hakları ödenerek sözleşmesi fesih edilmelidir.

Askerlik nedeniyle ücretsiz izinli olan çalışanın iş sözleşmesinin çalıştığı şubenin kapanması nedeniyle fesih edilmesi durumunda çalışan tarafından açılacak işe iade davasının işletme aleyhine sonuçlanma ihtimali olmakla birlikte, işe iade davalarında dikkat edilen en önemli hususlardan biri de işverene ait diğer şubelerde kapanma işleminden önceki ve sonraki 6 ay içinde yeni personel alımının olup olmaması durumudur. Diğer şubelerde bu süre içinde işe alınan personel olmaması durumunda işletmesel nedenlerle iş akdinin fesh edildiği değerlendirilebilir ve Mahkemelerce işe iade talepleri uygun bulunmayabilir.