BİR SORU BİR CEVAP

Toplu işçi çıkarma

İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, iş akitlerinin 4857...

Yıllık Ücretli İzin Süreleri Ne Kadardır?

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857 SK. Md. 53) Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 15 gün Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş  yıldan az olanlara 20 gün Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve dah...

Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir?

Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması ile verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişi...

KVKK Ceza Tutarları Ne Kadardır?

KİŞİSEL VERİ İHLALİ CEZA TUTARI Aydınlatma yükümlülüğünün ihlali 5.000 TL – 100.000 TL Veri güvenliği yükümlülüğünün 15.000 TL-1.000.000 TL Sicil yükümlülüğü ihlali 25.000 TL-1.000.000 TL Kurul kararlarına muhale...

İhbar Önel Süreleri Ne Kadardır?

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ (DENEME SÜRESİ DAHİL) 4857 SAYILI İŞ KANUNU 17.Md. Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta Hizmet süresi 1.5 yıldan ...

KVKK’da öngörülen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari yaptırımların oranı neye göre belirlenmektedir?

Kabahatler karşılığında öngörülen idari para cezalarının alt ve üst sınırları arasındaki makas bilinçli olarak geniş tutulmuştur. Burada amaçlanan, kabahatlerin farklı ekonomik güce sahip gerçek ve tüzel kişiler ...