BİR SORU BİR CEVAP

İşçinin hak ettiği fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma nedeniyle serbest zamanı ne kadar sürede kullandırılmalıdır?

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma karşılığında işçinin serbest zaman kullanacak olması halinde söz konusu hak 6 aylık süre zarfında çalışma süresi içinde ve ücrette kesinti yapılmadan kullandırılmalıdır.

Sözleşmede haftalık 40 saat çalışacağı belirtilen bir işçi, işveren tarafından haftada 44 saat çalıştırılıyor ise ücreti ne kadar zamlı ödenmelidir?

4857 sayılı İş Kanununa göre, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalış...

İşçiden ücret kesme cezası yoluyla kesilen para ne yapılmalıdır?

İşçiden ücret kesme cezası yoluyla kesilen para, kesildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etm...

Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi var mıdır?

4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde ücret alacaklarının 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğu belirtilmiştir.

Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenilebilir mi?

İstenilebilir. Çünkü kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedileceği 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilmektedir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinde Faiz Hesaplanır mı?

Zamanında ödenmeyen Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretleri için uygulanacak olan faiz özel faiz türü olan mevduata uygulanan en yüksek faiz olacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde faiz konusunda...

Tatil Günü Çalışıldığının İspatı Nasıl Yapılır?

Genel ispat kuralları gereğince kural olarak bir iddiada bulunan kişi iddiasını ispat etmelidir. Bu neden ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını  ileri süren işçi bunu ispatlamalıdır. Fiili bir olgu söz...

Ulusal Bayram Genel Tatil Ücretinin Ödenmemesi Durumunda Ne olur?

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti geniş anlamda ücrete dahil olduğundan ücretinin ödenmemesi halinde işçinin iş akdini haklı nedenlerle fesih etme hakkı doğacaktır. Buna göre bu şekilde çalışması olan bir çalış...

Ulusal Bayram Genel Tatil Günü ile Hafta Tatilinin Çakışması Durumunda Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ulusal bayram genel tatil gününün hafta tatiline rastlaması halinde  işçinin lehine olan ödeme şekli tercih edilecektir. UBGT günlerinde işçinin çalışmasına karşılık ilave 1 günlük ücret verilmesine karşılık haft...

Tatil Günü Çalışmaya Karşılık Ücret Yerine İzin Verilebilir mi?

Ulusal bayram genel tatil çalışması yapan işçiye ücret yerine izin verilemez. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda serbest zaman, fazla mesai çalışması için öngörülmüştür. İşçi tatil günleri çalışmış ise bunun karşılı...

İş Sözleşmelerinde Ulusal Bayram Genel Tatil Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Kararlaştırılabilir mi?

Anayasal dinlenme hakkı kapsamında olan ve bu sebeple yasak çalışma kapsamına giren hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil çalışmalarının aylık ücrete dahil olduğu hakkındaki sözleşme hükmü geçersizdir. (Yargı...

Ulusal Bayram Genel Tatil Gününde Tam Gün Olarak Çalışılmaması Durumda Ücret Nasıl Hesaplanır?

Çalışılan her bir ulusal bayram genel tatil gününde çalışma karşılığı ilave 1 tam günlük yevmiyeye hak kazanmak için işçinin o gün 7,5 saati doldurması da gerekmez, o günkü çalışma 7,5 saatin altında da kalsa 1 t...