BİR SORU BİR CEVAP

Devamsızlık Nedeni ile Fesihlerde Dikkat Edilmesi Hususlar Nelerdir?

İşçinin devamsızlığı hususunu düzenleyen İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin 2 inci fıkrasının g bendi uyarınca; işçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın Ardı ardına 2 iş günü, Bir ay ...

Mavi Yaka ve Beyaz Yakaya Farklı Fazla Mesai Uygulanır mı?

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fazla mesai, haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak kabul edilmiştir. Yine, aynı kanunda fazla mesai yapan işçinin ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi gerektiği, ancak işçi ister...

Net Ücret Alan Çalışanlarda Engelli İndirimi Nasıl Uygulanır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.11.2017 tarih ve 62030549-120[31-2017/256]-488576 sayılı Özelgesi incelendiğinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde; çalışma gücü kayıp oranı asgari %40 ve üzer...

İşçinin hak ettiği fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma nedeniyle serbest zamanı ne kadar sürede kullandırılmalıdır?

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma karşılığında işçinin serbest zaman kullanacak olması halinde söz konusu hak 6 aylık süre zarfında çalışma süresi içinde ve ücrette kesinti yapılmadan kullandırılmalıdır.

Sözleşmede haftalık 40 saat çalışacağı belirtilen bir işçi, işveren tarafından haftada 44 saat çalıştırılıyor ise ücreti ne kadar zamlı ödenmelidir?

4857 sayılı İş Kanununa göre, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalış...

İşçiden ücret kesme cezası yoluyla kesilen para ne yapılmalıdır?

İşçiden ücret kesme cezası yoluyla kesilen para, kesildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etm...

Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi var mıdır?

4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde ücret alacaklarının 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğu belirtilmiştir.

Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenilebilir mi?

İstenilebilir. Çünkü kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedileceği 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilmektedir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinde Faiz Hesaplanır mı?

Zamanında ödenmeyen Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretleri için uygulanacak olan faiz özel faiz türü olan mevduata uygulanan en yüksek faiz olacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde faiz konusunda...

Tatil Günü Çalışıldığının İspatı Nasıl Yapılır?

Genel ispat kuralları gereğince kural olarak bir iddiada bulunan kişi iddiasını ispat etmelidir. Bu neden ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını  ileri süren işçi bunu ispatlamalıdır. Fiili bir olgu söz...

Ulusal Bayram Genel Tatil Ücretinin Ödenmemesi Durumunda Ne olur?

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti geniş anlamda ücrete dahil olduğundan ücretinin ödenmemesi halinde işçinin iş akdini haklı nedenlerle fesih etme hakkı doğacaktır. Buna göre bu şekilde çalışması olan bir çalış...

Ulusal Bayram Genel Tatil Günü ile Hafta Tatilinin Çakışması Durumunda Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ulusal bayram genel tatil gününün hafta tatiline rastlaması halinde  işçinin lehine olan ödeme şekli tercih edilecektir. UBGT günlerinde işçinin çalışmasına karşılık ilave 1 günlük ücret verilmesine karşılık haft...