Mavi Yaka ve Beyaz Yakaya Farklı Fazla Mesai Uygulanır mı?

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fazla mesai, haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak kabul edilmiştir. Yine, aynı kanunda fazla mesai yapan işçinin ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi gerektiği, ancak işçi isterse zamlı ücret yerine serbest zaman kullanabileceği de düzenlenmiştir. Ayrıca, gündüz çalışmalarında 11 saati, gece yapılan çalışmalarında ise 7,5 saati aşan çalışmalar da fazla mesai olarak değerlendirilmektedir.
Çalışma hayatı içerisinde çalışanlar her ne kadar beyaz yaka, mavi yaka gibi ayrım yapılmış olsa da bu ayrıma ilişkin yasal herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Bu kapsamda, yasal olarak işyerinde haftalık 45 saati aşan ya da haftalık 45 saati aşmasa bile günlük çalışma sınırlarının üzerinde yapılan her çalışma karşılığı (iş sözleşesinde ücretin içerisinde yıllık 270 saate kadar olan fazla mesai ücretinin belirlenmemiş olması halinde) işçinin pozisyonu dikkate alınmaksızın fazla mesai hesaplanması gerekmektedir.
Buna karşılık, Yargıtay içtihatlarında işyerinde üst düzey yönetici olarak görev yapan yöneticiye işveren tarafından fazla mesai yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereğini yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle bu  yöneticilerin fazla mesai ücreti talep edemeyeceği kabul edilmektedir.