Ulusal Bayram Genel Tatil Günü ile Hafta Tatilinin Çakışması Durumunda Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ulusal bayram genel tatil gününün hafta tatiline rastlaması halinde  işçinin lehine olan ödeme şekli tercih edilecektir. UBGT günlerinde işçinin çalışmasına karşılık ilave 1 günlük ücret verilmesine karşılık hafta tatilinde çalışması halinde işçinin fazla çalışma yaptığı kabul edilerek %50 zamlı yevmiye ödenmektedir. Bu durumda hafta tatili ücretinin ödenmesi gerekir. Ancak işyeri uygulaması gereği bayram günlerinde çalışanlara  hafta tatili ücretinden fazla ödeme yapılmakta ise fazla olan ödeme tercih edilmelidir. Genel Tatil Günündeki Çalışma 7.5 Saati Aşarsa, Bu Aşan Süreler İçin De Ayrıca Fazla Çalışma Ücreti Ödenmelidir.