Ulusal Bayram Genel Tatil Ücretinin Ödenmemesi Durumunda Ne olur?

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti geniş anlamda ücrete dahil olduğundan ücretinin ödenmemesi halinde işçinin iş akdini haklı nedenlerle fesih etme hakkı doğacaktır. Buna göre bu şekilde çalışması olan bir çalışanın ödemelerinin gerçekleştirilmemesi halinde, iş akdini fesih ederek kıdem tazminatı ve varsa eğer diğer tüm hak ve alacaklarını talep ve dava edebilirler.