Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Bu kapsamda, İlgili Kişinin KVKK’nun 13. Maddesi uyarınca bu haklarını kullanmak amacıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti. ‘ne yapacağı başvuruları yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletmesi gerekmektedir.  

Yazılı olarak Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti.’ne yapılacak başvurular, bu form kullanılarak;

Islak imzalı bir şekilde – Çınarlı Mh. Ziyapaşa Blv. Günep Ziyapaşa İş Merkezi No:78 K:11 D:103 Seyhan Adana – adresine bizzat elden veya noter aracılığı ile iletilebilir.

veya

info@mefamusavirlik.com.tr e-posta adresine iletilebilir.

Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti. kendisine iletilen Kanunun 13. Maddesi kapsamındaki hakların kullanılmasına ilişkin talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç, talebin ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti. Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Şirketimiz, talebi kabul eder ise veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu cevabı ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir.

Veri sahibinin Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti.’ne sunduğu bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılmaz olması halinde başvurunun netleştirilmesi ya da kişinin başvuruya konu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığını tespit etmek veya verilerin güvenliğini sağlamak amaçlarıyla Mefa İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Ltd. Şti bilgi/belge talep edebilecek; kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili ek soru/lar yöneltebilecektir. 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu indirmek için buraya tıklayın.