KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

Kişisel Veri İşleme Envanterinin hazırlanması/kontrol edilmesi


VERBİS’e kayıt sürecinin ve güncelleme sürecinin yönetilmesi


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasının hazırlanması/kontrol edilmesi


Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası oluşturulması/kontrol edilmesi


Aydınlatma Metni, Açık Rıza Formu ve Veri Sahibi Bilgi Talep Formlarının hazırlanması


İhtiyaca göre Veri Sorumlusu Temsilcisi atama ve iç yönerge hazırlığının yapılması/kontrolü


İş sözleşmeleri, alt işveren sözleşmeleri ve kullanılan tip sözleşmelerine KVKK kapsamında ilave hükümlerin eklenmesi/kontrolü


Özlük dosyalarının KVKK kapsamında kontrol edilmesi ve düzenlenmesi


3. kişi statüsünde aktarımı yapılarak veri işleyen firmalarla olan sözleşmelerin revize edilmesi ve bu firmalarla yapılacak gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması/kontrolü


Çalışanlarla imzalanacak gizlilik sözleşmesinin hazırlanması/kontrolü


Çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilmesi, taahhüt metinlerinin oluşturulması/kontrolü


İş başvuru formunun KVKK kapsamında revize edilmesi


Zimmet belgelerinin KVKK kapsamında revize edilmesi


Personel yönetmeliğinin, disiplin yönetmeliğinin, izin yönetmeliğinin KVKK kapsamında revize edilmesi


Ziyaretçi kartlarının KVKK kapsamında revize edilmesi


Hizmet süresince Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları ve mevzuat düzenlemeleri ile ilgili sirkü ve bilgi notu hizmeti


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanlara eğitim verilmesi, eğitim sonrası sertifika verilmesi