Sigorta Prim Teşvik Analizi

  • İşletmelerin kontrol tarihi itibariyle geçmişe dönük, mevzuatta öngörülen şartları taşımasına rağmen yararlanamadığı sigorta prim teşvik alacağının hesaplanarak raporlanması,
  • Cari aya ait aylık bildirgelerin SGK’ ya verilmeden önce kontrol edilerek mümkün olan en avantajlı teşvik tutarının tespiti ve analizi,
  • Yıl sonu genel değerlendirme raporu hazırlanarak işletme yetkililerine sunulması.