İş Kazalarında Süreç Yönetimi

İş kazası ve meslek hastalığında işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu gibi konularda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunulmaktadır.